plan

หน้าแรก 3.pngหน้าแรก 3.pngหน้าแรก 3.pngหน้าแรก 3.pngหน้าแรก 3.pngหน้าแรก 3.pngหน้าแรก 3.png

chock.PNG

11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg

 

11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg

 

11 อำนวยการ.jpg

 

 

ประชาสัมพันธ์.jpg

 

 

11 อำนวยการ.jpg

 

 

 

 

 

 

 

11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg11 อำนวยการ.jpg11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg11 อำนวยการ.jpg11 อำนวยการ.jpg11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg11 อำนวยการ.jpg11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg11 อำนวยการ.jpg

11 อำนวยการ.jpg

 

 

 

ประชาสัมพันธ์.jpg

0

 

 

IMG_0304.JPGIMG_0304.JPG

ประชุมชี้แจงจังหวัด กลุ่มจังหวัด ในการเสนอโครงการกิจกรรม ผ่าน VDO Conferrence

เพิ่มเติม

 

 

IMG_0304.JPG

นายโชคชัย แก้วป่อง ผู้อำนวยการกองแผนงานนำคณะข้าราชการกองแผนงานเข้าขอพรผู้บริหารระดับสูงเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557

...เพิ่มเติม

IMG_0304.JPG

การประชุมปฏิวัติรูปแบบการทำงานกองแผนงานภายใต้บริบทใหม่ วันอังคารที่ 24 ธันวาคม และวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556

...เพิ่มเติม

 

....................

ประชาสัมพันธ์.jpg

-ไม่มี-

 

....................

 

 

ประชาสัมพันธ์.jpg

0

 

 

arrownew.gifประชุมมอบนโยบายผู้บริหาร และทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประจำปี 2558 9-10 ต.ค.57 donwload.gif

arrownew.gifPPT ผลงานนวัตกรรมดีเด่น วันที่ 24-25 ก.ย. 57 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ WinZip_icon.png

arrownew.gifการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2555-2559 donwload.gif

arrownew.gifการพิจารณาโครงการส่งเสริมยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดด้านการพัฒนาชุมชน donwload.gif27/02/57

arrownew.gifทะเบียนกองทุนแม่ของแผ่นดิน พ.ศ. 2547-2553 donwload.gif26/02/57

arrownew.gifทะเบียนต้นกล้า พ.ศ.2555donwload.gif 26/02/57

arrownew.gifระเบียบต้นกล้า พ.ศ.2556 donwload.gif26/02/57

arrownew.gifแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2555-2559 donwload.gif08/01/57

arrownew.gifแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย 2556-2561 donwload.gif08/01/57

arrownew.gifเตรียมรับการตรวจประเมินตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมฯ ปี 2556 donwload.gif27/12/56

arrownew.gifหนังสือเผยแพร่องค์ความรู้นวัตกรรมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ donwload.gif13/12/56

arrownew.gifการประเมินผลดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานฯ งบประมาณ 2557 donwload.gifWinZip_icon.png22/11/56

arrownew.gifการดำเนินโครงการฯ ครัวเรือยากจนแบบบูรณาการ : ชี้เป้าชีวิตฯ donwload.gif18/11/56

arrownew.gifการบูรณาการระบบรายงานของกรมฯ (ตามที่รองอธิบดีฯ มอบหมาย) donwload.gif15/11/56

arrownew.gifการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 donwload.gif13/11/56

arrownew.gifการดำเนินโครงการฯ ครัวเรือยากจนแบบบูรณาการ : ชี้เป้าชีวิตฯ donwload.gif12/11/56

arrownew.gifการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557 donwload.gifWinZip_icon.png07/11/56

arrownew.gifการบูรณาการระบบรายงานของกรมฯ WinZip_icon.png05/11/56

arrownew.gifสรุปผลการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและรับทราบภารกิจ และแก้ไขระบบอุทกภัยฯ donwload.gif29/10/56

arrownew.gifเอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบาย 29-30 ตุลาคม 2556 WinZip_icon.pngWinZip_icon.pngWinZip_icon.pngWinZip_icon.png29/10/56

arrownew.gifแบบสอบถามการดำเนินงานโครงการ IPA donwload.gif10/10/56

....................

arrow2.bmpดูข้อมูลย้อนหลัง

 

50cdd.png