main.jpg

 

main.jpg

speakerspeaker

 

main.jpg

main.jpgmain.jpgmain.jpgmain.jpgmain.jpg

main.jpg

main.jpg

main.jpg

main.jpgmain.jpgmain.jpgmain.jpg

main.jpg

main.jpg

main.jpg

main.jpg

main.jpgmain.jpgmain.jpgmain.jpg

main.jpg

main.jpg

main.jpg

main.jpg

main.jpg

main.jpg

main.jpg

ฟรี Counter

main.jpg

 

 

 

 

 

 

main.jpg

    มหกรรมแห่งภูมปัญญาจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดสมุทรปราการ

เพิ่มเติม...

main.jpg

    การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจุดประกายภูมิปัญญาสู่ความเป็นเลิศผลิตภัณฑ์ OTOP

เพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

 

main.jpg

    มอบแนวทางในการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2558

เพิ่มเติม...

main.jpg

    มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

เพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

 

main.jpg

    เปิดงาน “ลานตา ลันตา 2015” อำเภอลันตา จังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม...

main.jpg

    เปิดร้าน OTOP ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า

เพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารเพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

 

main.jpg

 

·       ตัวอย่างเอกสารดาวน์โหลดประเภทต่างๆ   >>> main.jpg  27 มีนาคม 2558

·       ตัวอย่างเอกสารดาวน์โหลดประเภทต่างๆ   >>> main.jpg  27 มีนาคม 2558

·       ตัวอย่างเอกสารดาวน์โหลดประเภทต่างๆ   >>> main.jpg  27 มีนาคม 2558

·       ตัวอย่างเอกสารดาวน์โหลดประเภทต่างๆ   >>> main.jpg  27 มีนาคม 2558

·       ตัวอย่างเอกสารดาวน์โหลดประเภทต่างๆ   >>> main.jpg  27 มีนาคม 2558

·       ตัวอย่างเอกสารดาวน์โหลดประเภทต่างๆ   >>> main.jpg  27 มีนาคม 2558

เอกสารเพิ่มเติม...

 

main.jpg

 

·       ตัวอย่างเอกสารดาวน์โหลดประเภทต่างๆ  >>> main.jpg  27 มีนาคม 2558

·       ตัวอย่างเอกสารดาวน์โหลดประเภทต่างๆ  >>> main.jpg  27 มีนาคม 2558

·       ตัวอย่างเอกสารดาวน์โหลดประเภทต่างๆ  >>> main.jpg  27 มีนาคม 2558

·       ตัวอย่างเอกสารดาวน์โหลดประเภทต่างๆ  >>> main.jpg  27 มีนาคม 2558

·       ตัวอย่างเอกสารดาวน์โหลดประเภทต่างๆ  >>> main.jpg  27 มีนาคม 2558

·       ตัวอย่างเอกสารดาวน์โหลดประเภทต่างๆ  >>> main.jpg  27 มีนาคม 2558

เอกสารเพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองแผนงาน  กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 0 2141 6212  โทรสาร 0 2 143 8917